Jag heter Margaretha Borgmästars. Till utbildningen är jag psykolog och leg. psykoterapeut. Dessutom är jag pol.magister i utvecklingspsykologi. År 1999 blev jag godkänd av rättsskyddscentralen för hälsovården (Valvira) som psykoterapeut och något senare fick jag FPA-behörighet för individualterapi. Jag har haft privatmottagning och FPA-rehabiliteringspsykoterapier i större eller mindre skala sedan 2001. Dessutom har jag arbetat några år på Folkhälsans tonårspoliklinik i Jakobstad och därefter som psykolog inom den offentliga psykiatriska öppenvården i Karleby.

Min inriktning är gestaltterapeutisk. År 1998 utexaminerades jag från Gestalt International i Danmark. Det var en 4-årig psykoterapeututbildning på internationell nivå. Inom psykologutbildningen har jag studerat både psykodynamisk och kognitiv psykoterapi på grundläggande nivå. Vi hade under utbildningen terapiklienter och därtill hörande handledning inom både psykodynamisk och kognitiv psykoterapi.

Sedan år 2012 är jag legitimerad EMDR-terapeut. Jag har ofta behandlat PTSD och trauman med EMDR-metoden. http://emdr.se . Vid Traumaterapiakeskus har jag också gått på flera kortare traumaterapiseminarier. Inom den offentliga psykiatrin har jag jobbat en hel del med trauma- och dissociationsproblematik.

Hösten 2016 och våren 2017 gick jag en grundkurs i kroppsorienterad psykoterapi (psykofysisk psykoterapi). Inom den här inriktningen fokuserar man på hur psykiska spänningar och känslor sitter i olika delar av kroppen. Andningen är central och även sambandet mellan tankar, känslor och kroppshållning.

Det finns möjlighet att besöka mig för enskilda terapisessioner och för längre psykoterapier.

Möjlighet till FPA-ersatt rehabiliteringspsykoterapi finns.

För att få FPA-ersatt psykoterapi behöver personen vara mellan 16 och 67 år. Terapins syfte är för att upprätthålla studie- eller arbetsförmågan. https://www.kela.fi/web/sv/rehabiliterande-psykoterapi