Välkommen att bekanta dig med min hemsida och mina terapitjänster. Jag jobbar ofta med människor som lider av depression, utmattningssyndrom, ångest, panikattacker, tvångssyndrom, traumaproblematik och olika livskriser. Jag har möjlighet att ha mottagning både i
Karleby och Jakobstad.

Inom Gestaltterapin arbetar vi utifrån tesen att människan är en helhet. Enbart intellektuell förståelse av händelserna som påverkar oss räcker inte, utan kroppen och sinnena måste också vara med.

Att leva i nuet är en viktig del inom gestaltterapin. Terapins syfte är att höja medvetenheten och därmed hjälpa oss att se hur vi hindrar oss själva just nu. Med medvetenhet menas inte bara en intellektuell förståelse utan även en insikt som är förankrad i kroppen.

Kontakt är ett nyckelord inom gestaltterapin. Det handlar om ett verkligt ”jag-du-möte” med en annan människa, sig själv eller med en företeelse i omvärlden.

Det bästa är du själv – du kan aldrig bli någon annan än den du är. Man försöker inte ”göra om” människor enligt någon idealmodell, något ”rätt och fel” om hur man bör vara finns inte. I stället strävar man till att var och en ska våga vara mer av just den hon eller han är – att se och uttrycka sina starka sidor och minska konsekvenserna av sina svaga. Att våga leva helt och fullt.